Nieuwe EU-wetgeving over gegevensuitwisseling zal startups en bedrijven helpen om big data te gebruiken en zal innovatie stimuleren.
Met immense mogelijkheden op het gebied van landbouw tot gezondheid, kan big data (grote datasets) een belangrijke rol spelen in de digitale transformatie van de EU.

De Verordening inzake gegevensbeheer (Data Governance Act, of DGA), die op 6 april 2022 door het Parlement werd goedgekeurd, wil gegevensuitwisseling in de EU stimuleren. Zo kunnen bedrijven en startups toegang krijgen tot meer gegevens, die ze kunnen gebruiken om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Toegang tot big data is essentieel om de mogelijkheden van artificiële intelligentie te benutten.
— Lees op www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20220331STO26411/waarom-is-de-eu-wetgeving-over-gegevensuitwisseling-belangrijk

Categories: Data

0 Comments

Geef een antwoord

Avatar placeholder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.