Kennis. Ervaring. Vakmanschap. Passie. Vanuit passie betrokkenheid en visie werken aan digitalisering met maatschappelijke impact.

IVO Rechtspraak de IT dienstverlener van de Rechtspraak.
unieke gebruikers

meer dan 300 unieke gebruikers bezoeken meer als 700 unieke dashboards met real-time data op het gebied van Business, Dev/Ops en SOC.

%
meer toegang tot data

92% meer mensen hebben nu toegang tot vitale business metrieken en inzichten inclusief dashboards die voortgang meten in business doelstellingen.

%
meer inzicht

80% meer inzicht in IT componenten van ontwikkeling tot productie, 50% minder tijd om de root cause vast te stellen en op te lossen, en 90% noise reduction op machine data metrics.

Ontdek de Use Case?

Without insight into real-time data and performance metrics, the Judiciary of the Netherlands couldn’t effectively meet business needs for support, information and performance metrics.

Thanks to greater operational visibility and live analytics, the Dutch Court System delivers useful insights, more uptime and faster response times to critical events.

Nieuwe manieren van data visualisatie.
De use case was of op basis van een infographic wijze inzicht in een aantal business metrieke gerealiseerd kon worden. In afstemming met de Product Owner en Implementatie manager is een real time dashboard geleverd waar real time data op binnen komt.

 

Vernieuwing Grens Management
Het programma Vernieuwing Grensmanagement heeft als doelstelling grenspassage sneller, slimmer en veiliger te laten verlopen. Daarbij moest een goede balans komen tussen maximale veiligheid en optimale mobiliteit. Een publiek private samenwerking met meer als 26 keten partners.

Vreemdelingenketen
Djim-IT werkte in de vreemdelingenketen aan het Ketenmanagement Informatiesysteem en aan het Tijdelijk InformatieSysteem Opvang Vreemdelingen (TISOV). Daarnaast werkte Djim-IT mee aan een Pilot Terugmelden. Voor zowel TISOV als de Terugmeldvoorziening verzorgt SSC-ICT het technisch beheer. Voor KMI+ verzorgt SSC-ICT zowel het technisch als applicatief beheer. Dit betreft zowel het beheer op Cognos als op het database systeem (ETL). Dit operationeel beheer wordt verzorgd op basis van een Service Level Agreement.

Global Conference on CyberSpace
Op 16 en 17 april 2015 kwamen ministers, bedrijven, wetenschappers en maatschappelijke organisaties van over de hele wereld bij elkaar om afspraken te maken over een vrij, open en veilig internet. In dezelfde week organiseerde The Hague Security Delta op zijn campus vlakbij station Laan van Nieuw-Oost-Indië de Cyber Security Week. Tijdens de hele week konden de honderden gedelegeerden er lezingen, presentaties en innovaties rondom cyber space en cyber security volgen.

Nuclear Security Summit
De Nuclear Security Summit die op 24 en 25 maart 2014 in Nederland werd gehouden, was de meest omvangrijke en qua beveiliging meest complexe operatie ooit. Aan de internationale topconferentie namen ongeveer 60 staatshoofden, regeringsleiders en leiders van wereldorganisaties deel. Met één doel: nucleair terrorisme en illegale handel in nucleair materiaal bestrijden.

Turfmarkt 147 Den Haag
Een rijkskantoor voor 6.000 ambtenaren waarbij Follow-me printing, Gast-Wifi, Flex plekken en landingsplekken voor medewerkers van alle Ministeries bijdagen aan de flexibiliteit van werken.